Elia publiceert verkiezingsmemorandum


10-01-2019

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019 publiceert netbeheerder Elia haar verkiezingsmemorandum.

Hierin onderlijnt Elia de nood aan een gecoördineerd lange termijn energiebeleid. Om dit te realiseren roept Elia de beleidsmakers op om een actieve rol op te nemen. Centraal staan de verdere Europese marktintegratie, investeringen in infrastructuur en het stimuleren van nieuwe opportuniteiten dankzij digitalisering en elektrificatie met een centrale rol voor de consument. Daarnaast vraagt Elia om snel werk te maken van, en uitvoering te geven aan, een capaciteitsvergoedingsmechanisme om de bevoorradingszekerheid te handhaven bij de geplande nucleaire phase-out. De huidige marktsignalen zijn immers onvoldoende om nieuwe investeringen in vervangingscapaciteit aan te trekken.

Lees het persbericht.

Ontdek Elia Memorandum 2019.