Bruegel - Sint-Agatha-Berchem


Januari 2019

Elia start met werkzaamheden in de Robert Dansaertlaan in Dilbeek

Elia startte op 28 januari 2019 met werkzaamheden aan de kabelverbinding in de Robert Dansaertlaan. Deze werken kaderen binnen het nieuwe kabelproject tussen de hoogspanningsstations Sint-Agatha-Berchem en Bruegel in Dilbeek. De werkzaamheden vinden plaats in de Robert Dansaertlaan en lopen verder tot aan de Elzenstraat. Een gedetailleerd overzicht van de werkzones vindt u hieronder.

 

Gedurende de werken van Elia zal de rijstrook van de Robert Dansaertlaan richting Sint-Agatha-Berchem steeds beschikbaar blijven voor het verkeer. Indien nodig worden dynamische lichten geplaatst om een vlotte doorgang langs de werf te verzekeren. Elia engageert zich om de hinder en impact op de handelaars en bewoners van de Robert Dansaertlaan te beperken. De aannemer neemt enkele dagen op voorhand contact op met de handelaars om te bekijken hoe de parking van hun handelszaak bereikbaar kan blijven. Alle woningen zullen ook steeds ‘s ochtends en ‘s avonds bereikbaar zijn.

Infomarkt in de gemeente Dilbeek op 17 januari 2019

Op 17 januari 2019 vindt er een infomarkt plaats in de Saviozaal, Stationsstraat 275, Dilbeek. Op deze infomarkt zal de gemeente Dilbeek de handelaars en omwonenden informeren over het verloop van de werken in de Robert Dansaertlaan. Omdat Elia in coördinatie met de gemeente Dilbeek zal werken, zal Elia ook aanwezig zijn.

De infomarkt voor lokale handelaars zal starten om 17u30. Vanaf 19u30 worden ook de buurtbewoners uitgenodigd. Omwille van praktische redenen wordt gevraagd om uw aanwezigheid te bevestigen via openbareruimte@dilbeek.be.

Oktober 2018

Elia start met werkzaamheden tussen Bruegel en Dilbeek

Elia start op 5 november 2018 met werkzaamheden aan de kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation Bruegel in Dilbeek en het hoogspanningsstation van Sint-Agatha-Berchem. We vervangen een bestaande oliekabelverbinding door een nieuwe kabelverbinding. De werkzaamheden starten aan het kruispunt tussen de Brusselstraat en Bekkerzeelstraat tot aan het kruispunt met de Lindeberg en Hoogveld. Op de Brusselstraat zal het verkeer steeds mogelijk zijn in beide rijrichtingen, de toegang tot uw woning wordt gegarandeerd (bij uitzondering wordt u gecontacteerd door de aannemer) en de voet- en fietspaden blijven toegankelijk.

Het project

Elia vervangt de ondergrondse kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation Bruegel in Dilbeek en het hoogspanningsstation in Sint-Agatha-Berchem. De werken op het Vlaamse grondgebied starten begin november 2018 en zullen volgens de huidige planning ongeveer één jaar duren.

Noodzaak van het project

De kabelverbinding die vandaag de hoogspanningsstations van Dilbeek en Sint-Agatha-Berchem met elkaar verbindt, bereikt het einde van zijn levensduur. Deze kabel moet bijgevolg vervangen worden om het risico op netstoringen zoveel als mogelijk te beperken en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in en rondom Brussel te garanderen.

Een gefaseerde aanpak om de impact te beperken

De werken vinden hoofdzakelijk plaats in de openbare weg en zullen een impact hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid in uw omgeving. Om de hinder te beperken, voeren we de werken gefaseerd uit. Dit betekent dat we het volledige traject opsplitsen in kleinere kabeldelen en de werfzone telkens opschuiven. Hierdoor zal u slechts gedurende een beperkte periode hinder in uw nabije omgeving ondervinden.

Planning

 

 

Werken

Aanleg van een ondergrondse kabel

De aanleg volgt de volgende zes stappen:

 

Overleg met gemeenten

Elia overlegt met de gemeenten en maakt afspraken met de lokale besturen en diensten.

Studies

Dit veldonderzoek analyseert de ligging van de huidige nutsleidingen, mogelijke obstakels op het traject en andere archeologische waarden. Deze detailstudie bepaalt de exacte ligging van de ondergrondse kabels. Er wordt een plaatsbeschrijving gemaakt. Elia richt de signalisatie en omleidingsmogelijkheden in.

Graven van sleuven

Elia start met het graven van de sleuven, waarin later de kabel zal liggen. De sleuven zijn ongeveer 2m breed en 1,05m diep. De uitvoeringstijd per kabelsegment (ongeveer 1km) is 2 maanden. 

 

Uitvoeren van gestuurde boringen

Elia zorgt voor de uitvoering van de gestuurde boring langs kruispunten, water- en spoorwegen. Een gestuurde boring is een sleufloze techniek. De kabels worden na de gestuurde boring doorheen de wachtbuizen ondergronds getrokken.

 

Kabeltrek doorheen de sleuven

De kabels worden via een kabelhaspel in de sleuf gelegd, telkens over een afstand van ongeveer 1km. De kabels worden in een speciaal soort zand gelegd om de temperatuur te controleren en worden afgeschermd met kabelbeschermplaten.

 

Herstelling van de werkzone

Na afloop van de werken herstelt Elia de werkzone terug in zijn oorspronkelijke staat.

Omgeving

Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving en houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving minimaliseren.

  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7.00 uur en 17.00 uur.
  • Elia garandeert dat omwonenden altijd te voet toegang hebben tot hun woning of onderneming.
  • De Brusselstraat blijft toegankelijk in beide rijrichtingen dankzij dynamische verkeerslichten.
  •  De voet- en fietspaden blijven altijd bereikbaar.
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief.

Contact

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de gratis infolijn 0800 11 089 of via de mailbox omwonenden@elia.be