Drogenbos - Buizingen


Het project 

Vervanging bestaande hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen

Het project bestaat uit de vervanging van de bestaande 2x150kV-lijn tussen de hoogspanningsstations van Drogenbos en Buizingen. Alle huidige hoogspanningsmasten op het traject worden vervangen door gelijkaardige infrastructuur die beantwoordt aan de strikte veiligheidsnormen die vandaag van kracht zijn.

Huidige lijn is einde levensduur

De huidige hoogspanningslijn is einde levensduur. Om de betrouwbaarheid van het nationale net en de veiligheid van de burgers en de infrastructuur te waarborgen, vervangen we de lijn tussen Drogenbos en Buizingen.

Het project maakt deel uit van het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025, dat werd goedgekeurd door de minister van Energie.

Veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet

Door ongeveer 8 miljoen euro te investeren in de vernieuwing van deze hoogspanningslijn, garandeert Elia de veiligheid en betrouwbaarheid van het net en van haar infrastructuur. 

 

 Planning

 

 Werken

 

De werf zal in zeven fasen verlopen

 • Fase 1 – Snoeien en verwijderen van bomen. Op bepaalde locaties van het tracé kan ontbossing nodig zijn. Dat gebeurt steeds in overleg met de eigenaars en de uitbaters van de terreinen.
 • Fase 2 – Toegang tot de werf. Na de opstelling van een plaatsbeschrijving in samenspraak met de eigenaars/uitbaters van de terreinen, worden er voorlopige toegangswegen aangelegd zodat het werfverkeer de werf kan bereiken
 • Fase 3 – Ontmanteling van de oude masten. De geleiders worden deel per deel weggenomen en direct opgerold met behulp van trek- en remmachines. De masten worden gedemonteerd en de funderingen worden uit de grond verwijderd. De materialen worden met een vrachtwagen afgevoerd.
 • Fase 4 – Leggen van de fundering. De plaatsing en de afmetingen van de oude fundering worden aangepast aan de afmetingen van de nieuwe, om er de betonnen fundering voor elke mast in te gieten. De aarde die afkomstig is uit de graafwerkzaamheden van deze funderingen wordt afgevoerd met een vrachtwagen met kiepbak. De nieuwe infrastructuur wordt ingeplant op de plaats van de huidige lijn.
 • Fase 5 – Installatie van de nieuwe masten. De masten worden per vrachtwagen aangevoerd. Ze komen in afzonderlijke stukken aan op de werf en worden ter plaatse geassembleerd en gemonteerd. In laatste instantie worden de kabels van eind tot eind getrokken om ze op de metalen consoles te plaatsen.
 • Fase 6 – Herstel van de toegangswegen. Na het einde van de werken worden de tijdelijke toegangswegen voor het werfverkeer verwijderd en wordt het terrein in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Al het werfafval wordt verzameld en afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingscentrum. Er wordt een plaatsbeschrijving na afloop van de werken opgesteld.
 • Fase 7 – Ontwikkeling van de biodiversiteit. De mastvoeten kunnen op een speciale manier worden aangelegd, zodat de onderhoudskosten beperkt blijven en het ecologische netwerk wordt versterkt. Deze speciale manier van aanleg zal worden vastgelegd in samenwerking met een externe partner, de teams van Elia en bepaalde betrokken partijen. Naargelang de voortgang van het project dienen zich mogelijk andere kansen aan.

Van zodra de werken naderen, informeert Elia u onder meer via bewonersbrieven en de website van het project: www.elia.be/drogenbos-buizingen. Rechtstreekse betrokkenen worden persoonlijk gecontacteerd.

Omgeving 

Een nieuwe lijn op hetzelfde traject

 

 Gemeente Aantal hoogspanningsmasten Lengte lijn 
 Drogenbos  3  1,0
 Sint-Pieters-Leeuw  5  2,7
 Beersel  10  3,6
 Halle  2

0,3

Tracé, type hoogspanningsmasten en spanningsniveau blijven IDENTIEK

 • Het tracé: nieuwe hoogspanningsmasten komen op dezelfde plaats als huidige
 • 20 hoogspanningsmasten
 • Type hoogspanningsmast: vakwerkmast
 • Hoogte van hoogspanningsmasten verandert niet
 • Elektrische spanning blijft dezelfde: 2x 150kV

 

Contact 

Voor meer informatie kan men terecht op het nummer 0800 11 089 of via omwonenden@elia.be.