Mercator - Horta


December 2018

Mercator-Horta gaat in winterpauze

Elia werkte de afgelopen maanden aan de vervanging van de geleiders (elektriciteitslijnen) van de 380kV-hoogspanningslijn Mercator-Horta. Zoals voorzien in de planning worden de werken opgeschort tijdens de wintermaanden. In april 2019 hervatten we de werken en worden de laatste geleiders vervangen. Het einde van de werkzaamheden is voorzien na de zomer van 2019.

Oktober 2018

Elia geeft gastles ElectriCity in lagere school in Temse

Op 18 oktober gaven enkele Elia-collega’s een gastles over energie in de Vrije Lagere School in Hollebeek in Temse. Vele leerlingen zien dagelijks de werken in het kader van het project Mercator-Horta en dit vormde dan ook de ideale gelegenheid voor dit gastcollege.

Dankzij het ElectriCity-spel dat Elia vorig jaar lanceerde, konden de leerlingen al spelenderwijs kennismaken met energie. Op deze manier leren de leerlingen omgaan met de uitdagingen die komen kijken bij de uitbouw van het hoogspanningsnet en leren ze bij over de energietransitie.

Ook het project Mercator-Horta en bijhorende versterking van de luchtlijn kwamen uitgebreid aan bod in de gastles.

September 2018 

Elia zet houten constructies in tijdens lijnwerken

Elia vervangt momenteel de draadstellen van de 380kV-hoogspanningslijn Mercator-Horta tussen Gent en Kruibeke. De draadstellen worden vervangen door een nieuw type dat meer energie kan transporteren. Om de draadstellen te vervangen, moeten eerst de oude draadstellen verwijderd worden. Daarbij bestaat de kans dat de kabels te veel gaan doorhangen. Om de veiligheid te garanderen, worden daarom houten portieken geplaatst bij wegen (zie foto) die ervoor zorgen dat de draadstellen steeds op een veilige hoogte blijven. Het is mogelijk dat u op een locatie twee keer houten portieken ziet verschijnen tijdens de werkzaamheden. Aan de hoogspanningsmast hangen namelijk zowel links als rechts draadstellen en die worden allebei vervangen. Na de winter zullen de portieken dus een tweede maal geplaatst worden. Zodra de draadstellen verwijderd en vervangen zijn, worden de houten portieken ook verwijderd.

Elia houdt u op de hoogte over de voortgang van het project via een digitale nieuwsbrief.
Indien u deze nieuwsbrief wil ontvangen, kan u zich inschrijven via het tabblad “contact”.
Uw gegevens worden dan mee opgenomen in de mailinglijst.

Augustus 2018

Draadstellen van de hoogspanningslijn vervangen tussen Zomergem en Gent, vanaf 3 september tussen Gent en Kruibeke

Elia heeft de draadstellen van de 380kV-hoogspanningslijn Mercator-Horta tussen Zomergem en Gent vervangen. 3 september start Elia met het vervangen van de draadstellen van de hoogspanningslijn tussen Gent en Kruibeke. Deze werken zullen tot december duren. Tijdens de winter stoppen de werken tijdelijk omwille van de slechtere weersomstandigheden. In april 2019 hervatten we de werken, zodat we naar alle verwachting de werkzaamheden in juli 2019 kunnen afronden.

Draadstellen zijn de kabels tussen de hoogspanningsmasten die energie transporteren. We vervangen de bestaande draadstellen door een nieuw type dat meer energie kan transporteren. Deze werken zijn noodzakelijk om hernieuwbare energie van windmolenparken op zee aan te sluiten op het elektriciteitsnet en om de energie-uitwisseling met onze buurlanden te verbeteren.

Juni 2018

Vanaf eind augustus vervanging van draadstellen van de hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Gent

Elia vervangt momenteel de draadstellen van de hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation Horta in Zomergem en het station Rodenhuize in Gent. Draadstellen van de hoogspanningslijn –ook wel geleiders genoemd- zijn de kabels aan de hoogspanningsmasten die elektriciteit vervoeren. We vervangen de bestaande draadstellen door een nieuw type dat meer elektriciteit kan vervoeren. Naar alle verwachting zullen we deze werken eind augustus afronden.

Daarna vervangen we de draadstellen van de hoogspanningslijn tussen Gent (hoogspanningsstation Rodenhuize) en Kruibeke (station Mercator). Dit is enkele weken later dan initieel gepland omdat de werken tussen Zomergem en Gent meer tijd in beslag hebben genomen.

Maart 2018

Volgende fase van de werken op de lijn Mercator-Horta gaat van start in april

Elia start in april met de volgende fase van de werken, namelijk het vervangen van de draadstellen van de hoogspanningslijn. De draadstellen vervoeren de elektriciteit. De oude draadstellen worden vervangen door een nieuw type dat meer energie kan transporteren. Dit is nodig om het elektriciteitsnet te verbeteren.

Van april tot juli 2018 worden de draadstellen van de hoogspanningslijn vervangen tussen het hoogspanningsstation Rodenhuize in Gent en station Horta in Zomergem.

Vanaf juli 2018 worden de draadstellen vervangen tussen het station Mercator in Kruibeke en Rodenhuize in Gent. Volgens de huidige planning zullen alle draadstellen tegen eind 2019 vervangen zijn.

November 2017

De versterkingen van de masten en funderingen op het traject Mercator-Horta vorderen vlot en verlopen volgens planning.

In april 2018 start de volgende fase van de werken: het vervangen van de draadstellen op het hele traject. Draadstellen van de hoogspanningslijn zijn de kabels aan de hoogspanningsmasten die elektriciteit transporteren. Elia verwijdert de oude draadstellen en plaatst een nieuw type draadstel dat meer energie kan transporteren.

Het vervangen van de geleiders verloopt in twee fases:

 • Fase 1: april – juli 2018: werken tussen de hoogspanningsstations Rodenhuize in Gent en Horta in Zomergem.
 • Fase 2: juli – oktober 2018 en april – juli 2019: werken tussen de stations Mercator in Kruibeke en Rodenhuize in Gent.

Let op: deze fasering is veranderd ten opzichte van de informatie die bij de start van het project werd gecommuniceerd. Deze aanpassing van de planning is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te kunnen garanderen. Volgens de huidige planning zullen alle geleiders tegen eind 2019 vervangen zijn.

Mei 2017

Vanaf eind mei mastversterkingen op volledige tracé Mercator-Horta

Momenteel werkt Elia aan het hoogspanningsstation van Kruibeke (Mercator). Vanaf eind mei starten we met werken aan de hoogspanningslijn Mercator-Horta. Deze lijn loopt van Kruibeke tot Zomergem. Tijdens de eerste fase verstevigen we de masten en funderingen over het volledige traject. Elke mastvoet krijgt ondersteuning van extra ondergrondse betonnen palen.

Vanaf 2018 worden de geleiders op deze lijn vervangen. Dit gebeurt eerst tussen hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke en station Rodenhuize in Gent, en daarna tussen Rodenhuize en het hoogspanningsstation Horta in Zomergem.

Elia rondt vergunningstraject af voor PCI-project Mercator-Horta

In mei 2017 verwierf Elia de Stedenbouwkundige Vergunning, de Verklaring van Openbaar Nut en de Wegvergunning voor het project Mercator-Horta. Daarmee werden alle noodzakelijke vergunningen behaald, en kan Elia van start gaan met de werken aan deze belangrijke hoogspanningslijn.

Mercator-Horta staat op de lijst van ‘Projects of Common Interest’ (PCI) van de Europese Commissie. Alle projecten op deze lijst dragen bij tot een geïntegreerde Europese energiemarkt. In het project Mercator-Horta werkt Elia aan de versterking van de hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Zomergem om de bevoorradingszekerheid te garanderen, en om de uitwisseling van energie met buurlanden Frankrijk en Nederland mogelijk te maken.

Dankzij het PCI-statuut kon Elia bij het Uniek Loket van het VCFC, dat de vergunningsprocedures van PCI-projecten coördineert, een gezamenlijke aanvraag indienen voor de Stedenbouwkundige Vergunning, de Verklaring van Openbaar Nut en de Wegvergunning. Het project Mercator-Horta heeft bijgevolg kunnen profiteren van de efficiëntere vergunningsprocedures en verbeterde regelgeving voor projecten die onder het PCI-statuut vallen.

December 2016

Elia dient vergunningsaanvraag in voor PCI-project Mercator-Horta

Op 18 november diende Elia een vergunningsaanvraag voor het project Mercator-Horta in bij het Uniek Loket van het VCFC, dat de vergunningsprocedures van PCI-projecten coördineert. Hierdoor werd in één keer het proces voor de Stedenbouwkundige Vergunning, de Verklaring van Openbaar Nut en de Wegvergunning gestart. Deze dossiers volgen nu bij de verantwoordelijke instanties de gebruikelijke procedure.

In het project Mercator-Horta vernieuwt Elia de hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke en station Horta in Zomergem. Specifiek worden de AMS-geleiders vervangen door hoogperformante HTLS-geleiders, komt er een versteviging van masten en funderingen, en voert Elia aanpassingen door aan de schakelapparatuur in Mercator.

In het kader van de lopende procedures van de drie verschillende vergunningen, loopt momenteel een openbaar onderzoek. De plannen en documenten van de dossiers liggen tijdens deze periode ter inzage bij de betrokken steden en gemeenten (Zomergem, Lovendegem, Waarschoot, Evergem, Gent, Lochristi, Moerbeke, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster, Temse en Kruibeke). Een digitale kopie hiervan kan ook teruggevonden worden onder de tab ‘Documenten’. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van een van de betrokken steden en gemeenten.

September 2016

Elia organiseert publieke consultatie voor PCI-project Mercator-Horta

Op 19 en 20 september vinden in Sleidinge en Lokeren twee infomarkten plaats over Mercator-Horta. In dit project vernieuwt Elia de hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke en station Horta in Zomergem. Specifiek worden de AMS-geleiders vervangen door hoogperformante HTLS-geleiders, komt er een versteviging van masten en funderingen, en voert Elia aanpassingen door aan de schakelapparatuur in Mercator.

De infomarkten vinden plaats op volgende momenten en locaties:

 • Maandag 19 september 2016: ’t Klokhuis Sleidinge, Schoolstraat 7, 9940 Sleidinge (tussen 17u en 20u)
 • Dinsdag 20 september 2016: Cultureel Centrum Lokeren (lokaal D), Kerkplein 5, 9160 Lokeren (tussen 17u en 20u)

Deze infomarkten maken deel uit van de publieke consultatie die Elia organiseert voor Mercator-Horta. Dit infrastructuurproject staat immers op de lijst van ‘Projects of Common Interest’ (PCI) van de Europese Commissie, een reeks projecten die bijdragen tot een geïntegreerde Europese energiemarkt. Hierdoor valt Mercator-Horta onder de Europese infrastructuurverordening, waarin Europa vraagt om de publieke inspraak tijdens het vergunningsproces te verhogen.

De omwonenden van het traject ontvingen al een brief met uitnodiging voor de infomarkten. Daarnaast verspreidt Elia een uitgebreide infobrochure aan de betrokken gemeenten en wordt een digitale nieuwsbrief opgestart over de vorderingen in het project.

Het project 

De lijn Mercator-Horta loopt van de gemeente Kruibeke (hoogspanningsstation Mercator) tot de gemeente Zomergem (station Horta) over een afstand van 49 km.

De lijn ligt volledig in de provincie Oost-Vlaanderen en doorkruist 12 gemeenten:

 • Zomergem, Lovendegem, Waarschoot, Evergem, Gent, Lochristi, Moerbeke, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster, Temse, Kruibeke.

kaartje

Nut

De lijn Mercator-Horta is een bovengrondse hoogspanningsverbinding die in de jaren 70 werd aangelegd.

Het vervangen en het versterken van de geleiders van de lijn Mercator-Horta zijn essentieel en dat omwille van drie redenen:

 1. Hogere importcapaciteit, goed voor bevoorradingszekerheid
  De versterking van de as Mercator-Horta maakt het mogelijk om meer elektriciteit in te voeren vanuit het buitenland. Dat is goed voor de bevoorradingszekerheid en de economische ontwikkeling in Europa en België.
 2. Integratie van hernieuwbare energie
  De toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om nieuwe productie-eenheden op het net aan te sluiten. Voor de nieuwe windmolenparken op zee is de as Mercator-Horta bijvoorbeeld erg belangrijk.
 3. Evolutie naar een Europese energiemarkt
  De investeringen van Elia zijn bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit naar en vanuit het buitenland te voorzien zodat de internationale marktwerking verbetert en de energieprijs concurrentiëler wordt.

 

  

Planning

 

Vanaf april 2018 start de volgende stap van de werken: de vervanging van de geleiders op het hele traject. Deze werken verlopen in 2 fases.

Werken 

De as van Mercator tot Horta is een bovengrondse hoogspanningsverbinding die in de jaren 70 werd aangelegd en die 12 gemeenten doorkruist over een afstand van 49 km.

Elia zal op dit traject drie werken uitvoeren om deze hoogspanningsverbinding te vernieuwen.

 • Verstevigen van de masten en funderingen
  Wanneer de draadstellen op de hoogspanningsmasten vervangen worden, nemen de krachten op de masten mogelijk toe, ook al weegt het nieuwe draadstel minder. Het gaat dan bijvoorbeeld over wind of krachten die ontstaan door het opspannen van het draadstel. Daarom verstevigt Elia eerst de masten en funderingen van deze lijn.
 • Vervangen van de draadstellen van de hoogspanningslijnen
  De klassieke draadstellen worden vervangen door draadstellen die performanter zijn. Dankzij de hogere transportcapaciteit van deze draadstellen kan Mercator-Horta de elektriciteitsproductie op zee verder transporteren en elektrische verbindingen met buurlanden mogelijk maken.
 • Aanpassingen hoogspanningsstation Mercator
  De vernieuwing van de draadstellen maken het ook noodzakelijk om de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke aan te passen.

Benieuwd hoe deze werken eruitzien? Onze fotograaf ging op pad en maakte foto’s van de mastverstevigingen. U kan deze foto’s hier bekijken.

 

Omgeving 

Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:

 • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
 • Elia versterkt de funderingen van de masten met een geluidsarme techniek.
 • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
 • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
 • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.
 • Landbouwers die schade ondervinden van de werken, worden passend vergoed zoals het protocol tussen Elia en de landbouworganisaties omschrijft.
 • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
 • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar buurtbewoners.

Contact 

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de Elia-infolijn 0800 11 089 of via e-mail op omwonenden@elia.be.

Bovendien kan u zich op deze webstek inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die regelmatig de laatste stand van zaken weergeeft.

Gelieve deze gegevens in te vullen

Elia verbindt zich ertoe om uw persoonlijke informatiegegevens niet te gebruiken voor een ander doel dan datgene dat werd bekendgemaakt op het ogenblik dat u uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt.