Petrol - Zurenborg


Juli 2019

Elia neemt één rijstrook van Singel (R10) in tot eind augustus

Sinds maart 2019 voert Elia werken uit op en naast de Singel (R10) in Antwerpen in het kader van de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations 
Petrol en Zurenborg. Tijdens de maanden juli en augustus zal Elia op een deel van de Singel permanent één rijstrook innemen. 

Op de Singel zal daarom tussen het kruispunt met de Posthoflei en dat met de Grote Steenweg tot eind augustus slechts één rijstrook beschikbaar zijn voor het verkeer in de richting
van het Zuid. Op de fietspaden wordt er niet gewerkt. Fietsers kunnen zoals steeds gebruik blijven maken van de bestaande fietspaden. Vanaf september zal Elia de signalisatie
enkel buiten de spitsuren plaatsen.

 

Februari 2019

Elia organiseert infomatiemarkt op 13 februari 2019

Vanaf eind februari 2019 werkt Elia in de parkeerstroken langs de Singel (R10) en de Uitbreidingstraat tussen de Kielsevest en café ‘Memories’. Op woensdag 13 februari 2019 organiseert Elia een infomarkt voor buurtbewoners en ondernemingen. De infomarkt vindt plaats in het Ingenieurshuis (Desguinlei 214) en is doorlopend te bezoeken tussen 17u00 en 20u00. Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website www.elia.be/petrol-zurenborg. Via de website kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van het project.

 

November 2018

Algemene informatiemarkt

Op dinsdag 13 november 2018 organiseerde Elia, in samenwerking met Unizo Provincie Antwerpen en Slim naar Antwerpen, in het Kunstencentrum deSingel een informatiemarkt over het kabelproject Petrol-Zurenborg.

De bezoekers kregen van het Elia-projectteam een toelichting over het doel, de timing, de werkzaamheden en de impact van het project aan de hand van infopanelen en een vouwkaart. Deze documenten kan u onder het tabblad ‘documenten’ bekijken en downloaden.

Aanwezige ondernemers werden door Unizo Provincie Antwerpen geïnformeerd over mogelijke financiële minderhinder-maatregelen (https://www.unizo.be/hinderloket). Slim naar Antwerpen gaf duiding over het mobiliteitsaanbod in en rond Antwerpen.

Voor Elia start met de werken in de verschillende kabeldelen, worden bijkomende informatiemarkten georganiseerd. Tijdens deze informatiemarkten geeft Elia gedetailleerde informatie over de timing van de werken, de inplanting van de werfzones, de bereikbaarheid en de mogelijke hinder.

Schrijf u onder het tabblad ‘contact’ in op de digitale nieuwsbrief en ontvang regelmatig informatie over de werken en informatiemarkten.

Oktober 2018 

Elia organiseert infomatiemarkt op 13 november 2018

Op dinsdag 13 november 2018 organiseert Elia, in samenwerking met Unizo, Provincie Antwerpen en Slim naar Antwerpen, een informatiemarkt om buurtbewoners en ondernemers langs het kabeltraject te informeren over het doel, de werken, de timing en de impact van het project Petrol-Zurenborg.

Ondernemers kunnen de informatiemarkt doorlopend bezoeken tussen 16u00 en 19u00. Buurtbewoners zijn welkom tussen 19u00 en 21u00. Geïnteresseerden die niet aanwezig kunnen zijn op het moment waarop zij worden uitgenodigd, kunnen de informatiemarkt ook steeds tijdens het andere tijdsslot bezoeken.

De informatiemarkt gaat door in de Blauwe Foyer van Kunstcampus deSingel (Desguinlei 25, 2018 Antwerpen).

Het project 

Nieuwe verbinding Petrol en Zurenborg 

Elia legt een dubbele ondergrondse kabelverbinding aan tussen hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg, respectievelijk aan de D’Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat in Antwerpen.

  

Noodzaak van het project

De aanleg van de nieuwe dubbele kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg is om twee redenen noodzakelijk:

 • Vervanging van bestaande oliekabel
  Elia vervangt met dit project de bestaande oliekabel die beide hoogspanningsstations vandaag verbindt. Deze oliekabel bereikt het einde van zijn levensduur. Door de kabel te vervangen, wordt het risico op netstoringen verkleind. Dit heeft een positieve impact op de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in en rondom Antwerpen. 
   
 • Versterking van het hoogspanningsnet
  Door de capaciteit van de bestaande verbinding tussen Petrol en Zurenborg te verdubbelen, versterkt Elia het hoogspanningsnet in Antwerpen. Dit is nodig om de bijkomende belasting van de as Zwijndrecht - Burcht - Petrol - Zurenborg in de toekomst te kunnen ondersteunen.

Planning

Elia start in november 2018 met de aanleg van een dubbele ondergrondse kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg. De verbinding bestaat uit 6 kabeldelen van elk ongeveer 1 kilometer lang die gefaseerd worden aangelegd.

Elia start haar werkzaamheden in november 2018 ter hoogte van Nieuw Zuid. Vanaf februari 2019 wordt er gewerkt langs de Singel (R10). De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen voor het volledige traject ongeveer één jaar duren.

Werken

Aanleg van een ondergrondse 150kV-kabel

De aanleg volgt de volgende zes stappen:

 

Overleg met gemeenten

Elia overlegt met de gemeenten en maakt afspraken met de lokale besturen en diensten.

Studies

Dit veldonderzoek analyseert de ligging van de huidige nutsleidingen, mogelijke obstakels op het traject en andere archeologische waarden. Deze detailstudie bepaalt de exacte ligging van de ondergrondse kabels. Er wordt een plaatsbeschrijving gemaakt. Elia richt de signalisatie en omleidingsmogelijkheden in.

Graven van sleuven

Elia start met het graven van de sleuven, waarin later de kabel zal liggen. De sleuven zijn ongeveer 2m breed en 1,05m diep. De uitvoeringstijd per kabelsegment (ongeveer 1km) is 2 maanden. 

 

Uitvoeren van gestuurde boringen

Elia zorgt voor de uitvoering van de gestuurde boring langs kruispunten, water- en spoorwegen. Een gestuurde boring is een sleufloze techniek, waarbij de boring plaatsvindt op 6m-10m onder de grond. De kabels worden na de gestuurde boring doorheen de wachtbuizen ondergronds getrokken.

 

Kabeltrek doorheen de sleuven

De kabels worden via een kabelhaspel in de sleuf gelegd, telkens over een afstand van ongeveer 1km. De kabels worden in een speciaal soort zand gelegd om de temperatuur te controleren en worden afgeschermd met kabelbeschermplaten.

 

Herstelling van de werkzone

Na afloop van de werken herstelt Elia de werkzone terug in zijn oorspronkelijke staat.

Omgeving

Elia houdt bij de uitvoering van haar projecten steeds rekening met bomen, beplanting en groenzones.

 • Bij het in kaart brengen het traject worden zones met bomen en groenzones zoveel mogelijk vermeden.
 • Plaatsbeschrijvingen zorgen ervoor dat na de werken alle schade aan groenzones in oorspronkelijke staat wordt hersteld.
 • Indien Elia een aantal bomen moet rooien, wordt nadien dezelfde boomsoort opnieuw aangeplant.
 • Wanneer hetzelfde aantal gerooide bomen niet kan worden aangeplant, wordt dit verlies op een andere locatie gecompenseerd.

Contact 

Heeft u vragen over dit project? Contacteer ons via het e-mailadres omwonenden@elia.be of het infonummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). 

Bovendien kan u zich op deze webstek inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die regelmatig de laatste stand van zaken weergeeft.

Gelieve deze gegevens in te vullen

Elia verbindt zich ertoe om uw persoonlijke informatiegegevens niet te gebruiken voor een ander doel dan datgene dat werd bekendgemaakt op het ogenblik dat u uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt.