Schelle - Umicore


Januari 2019

20-tal omwonenden aanwezig op infomarkt project Schelle-Umicore 

Op donderdag 10 januari 2019 organiseerde Elia in het kader van de vergunningsaanvraag een infomarkt over de nieuwe dubbele 150kV-kabelverbinding tussen Schelle en de site van Umicore in Hoboken. Deze infomarkt werd in samenspraak met Umicore georganiseerd en is de 1ste infomarkt specifiek voor een klantenproject. Een 20-tal omwonenden kwamen hun licht op steken en het projectteam stond klaar om de nodige uitleg te verschaffen over de noodzaak, timing en impact van de werken.

December 2018 

Elia organiseert infomarkt op 10 januari 2019

In de tweede helft van 2019 start Elia met de aanleg van twee ondergrondse 150kV-kabels tussen het hoogspanningsstation in Schelle en de site van Umicore in Hoboken.

Om de omwonenden en nabijgelegen bedrijven te informeren over dit project, organiseert Elia naar aanleiding van het openbaar onderzoek een informatiemarkt. Tijdens deze infomarkt staat Elia stil bij het doel en de timing van het project en komt u meer te weten over de manier waarop de werken uitgevoerd zullen worden. U krijgt er ook de kans om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken.

Geïnteresseerden kunnen de infomarkt op 10 januari 2019 doorlopend bezoeken van 18u tot 20u30 op volgend adres:

Gemeentehuis Hemiksem Sint-Bernardusabdij 1 2620 Hemiksem

Het project

In tweede helft van 2019 aanleg van twee 150kV-kabels tussen Schellen en Umicore

Begin 2018 lanceerde Umicore een investeringsprogramma van 100 miljoen euro om de capaciteit van de raffinage- en recyclageactiviteiten van de site met 40% uit te breiden. Om deze capaciteitsuitbreiding mogelijk te maken, is een uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk noodzakelijk om meer elektriciteit op de site te kunnen krijgen. Daarom heeft Umicore aan Elia gevraagd om een nieuwe hoogspanningsverbinding tot op de site in Hoboken te realiseren.

Als antwoord op deze vraag start Elia in de tweede helft van 2019 met de aanleg van twee 150kV-kabels tussen het hoogspanningsstation in Schelle en de site van Umicore in Hoboken. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de grondgebieden van de gemeenten Schelle en Hemiksem en het district Hoboken. Onderstaande kaart geeft het traject van de nieuwe verbinding weer.

Werken 

Aanleg van een ondergrondse 150kV-kabel

De nieuwe ondergrondse verbinding bestaat in totaal uit zes kabels. Twee circuits van drie kabels liggen gescheiden in eenzelfde sleuf. De aanleg volgt de volgende zes stappen:

Overleg met gemeenten

Elia overlegt met de gemeenten en maakt afspraken met de lokale besturen en diensten.

Studies

Dit veldonderzoek analyseert de ligging van de huidige nutsleidingen, mogelijke obstakels op het traject en andere archeologische waarden. Deze detailstudie bepaalt de exacte ligging van de ondergrondse kabels. Er wordt een plaatsbeschrijving gemaakt. Elia richt de signalisatie en omleidingsmogelijkheden in.

Graven van sleuven

Elia start met het graven vande sleuven, waarin later dekabel zal liggen. De sleuven zijn ongeveer 2m breed en 1,05m diep. De uitvoeringstijd per kabelsegment (ongeveer 1km) is 2 maanden.

Uitvoeren van gestuurde boringen

Elia zorgt voor de uitvoering van de gestuurde boring langs kruispunten, water- en spoorwegen. Een gestuurde boring is een sleufloze techniek, waarbij de boring plaatsvindt op 6m-10m onder de grond. De kabels worden na de gestuurde boring doorheen de wachtbuizen ondergronds getrokken.

Kabeltrek doorheen de sleuven

De kabels worden via een kabelhaspel in de sleuf gelegd, telkens over een afstand van ongeveer 1km. De kabels worden in een speciaal soort zand gelegd om de temperatuur te controleren en worden afgeschermd met kabelbeschermplaten.

Herstelling van de werkzone

Na afloop van de werken herstelt Elia de werkzone terug in zijn oorspronkelijke staat.

Kenmerken van de aanleg van de ondergrondse 2x150kV-verbindingen

De nieuwe 2x150kV-kabel tussen Schelle en Umicore bestaat uit 2 circuits van 3 kabels. Elk kabelsegment meet ongeveer 1 km en wordt binnen een tijdspanne van 6 tot 7 weken aangelegd. De geschatte periode van de aanleg van de 2x150kV-kabel bedraagt 1 jaar.

  • Type A sleuf
    Een type A sleuf is de vaakst voorkomende sleuf voor de aanleg van hoogspanningskabels. Dit sleuftype is een open sleuf, waarbij de kabels vlak naast elkaar liggen.

 

  

  • Gestuurde boring
    Een gestuurde boring is een sleufloze boortechniek die vooral gebruikt wordt om drukke kruispunten, waterwegen of natuurgebied te doorkruisen. Elia gebruikt de gestuurde boring om de kabelverbinding onder obstakels te brengen zonder de omgeving te verstoren.

Omgeving 

Elia houdt bij de uitvoering van haar projecten steeds rekening met bomen, beplanting en groenzones.

  • Bij het in kaart brengen het traject worden zones met bomen en groenzones zoveel mogelijk vermeden.
  • Plaatsbeschrijvingen zorgen ervoor dat na de werken alle schade aan groenzones in oorspronkelijke staat wordt hersteld.
  • Indien Elia een aantal bomen moet rooien, wordt nadien dezelfde boomsoort opnieuw aangeplant.
  • Wanneer hetzelfde aantal gerooide bomen niet kan worden aangeplant, wordt dit verlies op een andere locatie gecompenseerd.

Documenten 

Contact

Heeft u vragen over dit project? Contacteer ons via het e-mailadres omwonenden@elia.be of het infonummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren).