Wilsele - Pellenberg


Januari 2018

Algemene informatiemarkt voor start werken

Op maandag 17 december organiseerde Elia een informatiemarkt in het Ontmoetingscentrum Genadedal over de aankomende werken in het kader van het kabelproject Wilsele-Pellenberg. Zo’n 60-tal bezoekers kwam er aan de hand van informatieve roll-ups meer te weten over het doel, de timing en de (mobiliteits)impact van het project. Voor verdere toelichting of vragen stonden het aanwezige Elia-projectteam en de betrokken aannemer klaar. De roll-ups en een flyer over het project kan u terugvinden en downloaden onder het tabblad ‘Documenten’.

In januari start Elia met de werken aan de eerste kabeldelen in Kessel-Lo om zo geleidelijk aan op te schuiven richting Pellenberg. Omwonenden die specifieke hinder zullen ondervinden van de werken, brengen we op voorhand op de hoogte met een brief in de bus.

December 2018

Elia organiseert infomarkt over het project Wilsele-Pellenberg

Elia organiseert een infomarkt om omwonenden te informeren over de aanleg van het ondergrondse kabeltraject tussen het hoogspanningsstation in Wilsele en een overgangsstation in aanbouw op de grens tussen Kessel-Lo en Pellenberg. Buurtbewoners kunnen de infomarkt doorlopend bezoeken tussen 17u30 en 20u00 op volgende datum en locatie:

 • 17 december 2018
  Ontmoetingsscentrum Genadedal
  Velderblok 2A
  3010 Leuven

Tijdens deze infomarkt geeft Elia uitleg over het doel, de timing, de werkzaamheden en de (mobiliteits)impact van het project. Onze projectverantwoordelijken zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

September 2018

Bouw nieuw overgangsstation ‘Pellenberg’ in oktober van start

In het kader van het project Wilsele-Pellenberg start Elia in oktober 2018 met de bouw van een nieuw overgangsstation ‘Pellenberg’ ter hoogte van het Wimmershof in de Lange Lostraat.
Eerst snoeit en verwijdert Elia bomen en struiken om ruimte vrij te maken voor het nieuwe overgangsstation. Elia sloot een overeenkomst af met Natuurpunt vzw zodat zij de gekapte bomen compenseren met de aanplanting van nieuwe bomen op een andere locatie.

Daarna brengt Elia funderingsmassieven en metalen steunen aan waarop de elektrische installaties kunnen worden vastgemaakt. Tot slot plaatst Elia de elektrische installaties zelf. Volgens de huidige planning beëindigt Elia alle werkzaamheden eind 2019.

Tijdens de werken aan het overgangsstation blijft de hinder voor de omgeving beperkt tot het aan- en afrijden van vrachtwagens met het werfmateriaal.

Huidige situatie

 

Toekomstige situatie

 

Juli 2018

Elia rondt vergunningstraject af

In juli 2018 verwierf Elia de Omgevingsvergunning voor het project Wilsele-Pellenberg. De vergunning werd afgeleverd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Tijdens de zomer bereidt Elia de opstart van de werkzaamheden voor. In het najaar van 2018 zal Elia de werkzaamheden voor de aanleg van deze nieuwe 70kV-hoogspanningskabel aanvatten.

Het project 

Elia legt een nieuwe ondergrondse 70kV-kabelverbinding aan tussen het bestaande hoogspanningsstation in Wilsele (Aarschotsesteenweg) en een overgangsstation in aanbouw op de grens tussen Kessel-Lo en Pellenberg. Dat nieuwe overgangsstation ‘Pellenberg' is noodzakelijk om de overgang van de nieuwe ondergrondse verbinding naar een bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding mogelijk te maken.

Traject door Wilsele en Kessel-Lo

De nieuwe 70kV-kabelverbinding loopt over het grondgebied van Wilsele en Kessel-Lo over een afstand van 7 kilometer. Bij de keuze voor het traject zijn in overleg met de lokale besturen verschillende afwegingen gemaakt om de impact tot een minimum te beperken. Drukke verkeersaders en private percelen worden waar mogelijk vermeden of onderboord.

Het traject van de ondergrondse 70kV-kabelverbinding vertrekt aan het bestaande hoogspanningsstation van Elia in Wilsele (Aarschotsesteenweg). Vanaf daar loopt de kabel langs de spoorlijn Leuven-Mechelen, de rotonde van de Eénmeilaan, de Domeinstraat, de Genadeweg, de Schoolbergenstraat, de Kortrijksestraat, de Meugenslaan, het Wimmershofpad en de Kamperfoelieweg tot aan het overgangsstation ‘Pellenberg’ dat in aanbouw is.

Het nut van het project

Bevoorradingszekerheid regio Pellenberg en Leuven

Pellenberg en bij uitbreiding de ruime Leuvense regio moeten steeds voorzien blijven van de nodige stroom. Door de aanleg van de 70kV-kabelverbinding zorgt Elia ervoor dat de bevoorradingszekerheid gegarandeerd blijft en het net de toekomstige belasting kan ondersteunen.

Einde levensduur bestaande 70kV-hoogspanningslijn

De bestaande hoogspanningslijn tussen Tienen en Kessel-Lo bereikt het einde van de levensduur. Om de capaciteit van deze lijn te vervangen, legt Elia een nieuwe kabelverbinding aan. Op termijn zal Elia het deel van de oude lijn tussen Tienen en Pellenberg afbreken.

 

Planning 

In november 2018 starten de werkzaamheden in Wilsele tussen de autosnelweg E314 en de spoorlijn Leuven-Aarschot ter hoogte van de sites van Ecowerf en Aquafin. Onder de spoorlijn wordt een gestuurde boring uitgevoerd waarna de kabel verder richting Kessel-Lo wordt aangelegd. De werken in de straten van Wilsele en Kessel-Lo starten begin 2019 en duren tot eind 2019.

In oktober 2018 startten we ook met de werken aan het nieuwe overgangsstation aan het Wimmershof in de Lange Lostraat (op de grens tussen Kessel-Lo en Pellenberg). In een eerste fase worden bomen en struiken gesnoeid en verwijderd om ruimte vrij te maken, nadien vinden er elektrische werken plaats. Volgens de planning beëindigen we alle werkzaamheden eind 2019.


 

 

Werken 

Aanleg van een ondergrondse 70kV-kabel

De nieuwe ondergrondse verbinding bestaat in totaal uit drie kabels. De drie kabels liggen in eenzelfde sleuf. De aanleg volgt de volgende zes stappen:

 

Overleg met gemeenten

Elia overlegt met de gemeenten en maakt afspraken met de lokale besturen en diensten.

Studies

Dit veldonderzoek analyseert de ligging van de huidige nutsleidingen, mogelijke obstakels op het traject en andere archeologische waarden. Deze detailstudie bepaalt de exacte ligging van de ondergrondse kabels. Er wordt een plaatsbeschrijving gemaakt. Elia richt de signalisatie en omleidingsmogelijkheden in.

Graven van sleuven

Elia start met het graven van de sleuven, waarin later de kabel zal liggen. De sleuven zijn ongeveer 2m breed en 1,05m diep. De uitvoeringstijd per kabelsegment (ongeveer 1km) is 2 maanden. 

 

Uitvoeren van gestuurde boringen

Elia zorgt voor de uitvoering van de gestuurde boring langs kruispunten, water- en spoorwegen. Een gestuurde boring is een sleufloze techniek, waarbij de boring plaatsvindt op 6m-10m onder de grond. De kabels worden na de gestuurde boring doorheen de wachtbuizen ondergronds getrokken.

 

Kabeltrek doorheen de sleuven

De kabels worden via een kabelhaspel in de sleuf gelegd, telkens over een afstand van ongeveer 1km. De kabels worden in een speciaal soort zand gelegd om de temperatuur te controleren en worden afgeschermd met kabelbeschermplaten.

 

Herstelling van de werkzone

Na afloop van de werken herstelt Elia de werkzone terug in zijn oorspronkelijke staat.

Kenmerken van de aanleg van de ondergrondse 70kV-kabel

Om de 70kV-kabelverbinding aan te leggen gebruikt Elia over het grootste deel van het traject twee types sleuven:

Type A sleuf
Het type A sleuf is het standaardtype en wordt het meest gebruikt. De kabels liggen in een open sleuf gebundeld.

Type B sleuf
De opbouw van een type B sleuf is identiek aan die van een type A. Dit type sleuf gebruikt Elia bij wegkruisingen met weinig verkeer. Het is een tijdelijke open sleuf waarin wachtbuizen worden gelegd. Door die wachtbuizen trekken we nadien de kabels.

In agrarisch gebied wordt gebruikgemaakt van een type C-sleuf, waarbij de kabelverbinding in een iets diepere sleuf ligt. Voor het overige verschilt een type C-sleuf van de andere types sleuven.

Gestuurde boring
Bij waterwegen, drukke kruispunten of bij kruisingen waar een type B sleuf geen oplossing biedt, voert Elia gestuurde boringen uit. Een gestuurde boring is een sleufloze boortechniek. Elia gebruikt de gestuurde boring om de kabelverbinding onder groene zones en bepaalde straten te brengen zonder de omgeving te verstoren. 

 

Het onderstaand kaartje geeft een overzicht van waar Elia gestuurde boringen uitvoert en waar er gebruik wordt gemaakt van open sleuven voor de aanleg van het kabeltraject.

Omgeving

Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. Er worden daarom een aantal maatregelen voorzien om de hinder van de werken tot een minimum te beperken.

 • Elia gebruikt korte werfzones van ongeveer 1 kilometer.
 • Elia garandeert dat omwonenden te voet altijd toegang hebben tot hun woning.
 • Voetpaden blijven tijdens de werken vrij. Fietsers kunnen altijd vlot langs de werfzone fietsen.
 • Tijdens de werken blijft verkeer ter hoogte van de werfzone altijd in één rijrichting mogelijk.
 • Mogelijke omleidingen worden met de betrokken instanties afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
 • De werfzones worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.


Contact 

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de gratis infolijn 0800 11 089 of via de mailbox omwonenden@elia.be