Brabo


Laatste nieuws

Bekijk hier de interactieve kaart van het traject van Brabo II. 

 

April 2019

Laageind afgesloten op 1 mei, tijdelijke onderbrekingen op Scheldelaan op 2 en 3 mei 

In het kader van het project Brabo II zal Elia op woensdag 1 mei hoogspanningslijnen loskoppelen en verwijderen van de masten langs Laageind (N111) in Stabroek. Op donderdag 2 en vrijdag 3 mei zal Elia op dezelfde manier hoogspanningslijnen loskoppelen en verwijderen langs de Scheldelaan, ter hoogte van de terreinen van BASF. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, moet Elia Laageind (N111) afsluiten voor het verkeer tussen het kruispunt van de Kommekensstraat en en de inrit van Aertssen nv van 05u00 tot 15u00. De aannemer stelt in samenspraak met Elia en de lokale politiezone van Stabroek volgende omleidingsroutes in.

 

Lokale omleidingen naar en van Stabroek

  • Verkeer van en naar Berendrecht via de Monnikenhofstraat en de Abtsdreef in beide richtingen.
  • Verkeer van en naar Hoevenen via de Kleine Molenweg (N114) en de Hoge Weg in beide richtingen.
  • Verkeer van en naar de Antwerpse haven via de Antwerpsebaan en de Monnikenhofstraat in beide richtingen.

Omleidingen via A12 naar en van Stabroek

  • Verkeer vanuit Bergen-op-Zoom via afrit Berendrecht (nr. 12), Krommeweg en Monnikenhofstraat.
  • Verkeer vanuit Antwerpen +3,5 ton via afrit Leugenberg (nr. 15) en verkeer van -3,5 ton via afrit Hoevenen – Dijkstraat en Kleine Molenweg (N114).

 

Om de werken langs de Scheldelaan veilig te kunnen uitvoeren, moet Elia op donderdag 2 en vrijdag 3 mei het verkeer ter hoogte van de terreinen van BASF op beide dagen acht keer tijdelijk onderbreken. De onderbreking in beide richtingen zal telkens maximaal 15 minuten duren. Er worden geen omleidingen voorzien tijdens de werken, wel worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst. 

A12 en Noorderlaan eind april tijdelijk afgesloten 

In het kader van het project Brabo II zal Elia de komende weken op verschillende momenten hoogspanningslijnen loskoppelen en verwijderen van de masten. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, moet Elia op verschillende momenten de snelweg A12 en enkele omliggende straten afsluiten voor het verkeer.  

Elia haalt hoogspanningslijnen boven de snelweg A12 in Zandvliet neer tijdens de nacht van woensdag 24 april op donderdag 25 april. Hiervoor wordt de A12 ter hoogte van het op- en afrittencomplex Zandvliet tussen 23u00 en 05u00 in beide richtingen afgesloten. Het verkeer kan ter hoogte van het complex Zandvliet de parallelwegen langs de snelweg blijven gebruiken, maar ook die zullen tijdens de werkzaamheden acht maal volledig worden afgesloten (telkens met een maximale duur van vijftien minuten). Om het verkeer op de parallelwegen te sturen, worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

 

 

 

Tijdens het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 april installeert Elia een hijskraan in de Blauwhoefstraat voor de afbraak van een hoogspanningsmast. Om de hijskraan op te bouwen, is Elia genoodzaakt de Noorderlaan en de Blauwhoefstraat van 27 april om 07u00 tot en met 28 april om 17u00 in beide richtingen af te sluiten tussen de oprit van de R2 en het kruispunt met de Moerstraat. Daarna wordt de Noorderlaan opnieuw opengesteld voor verkeer. In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 mei zal Elia de hijskraan opnieuw demonteren. Ook dan wordt de Noorderlaan het volledige weekend afgesloten voor verkeer. De Blauwhoefstraat blijft tijdens de volledige duur van de afbraak van de hoogspanningsmast afgesloten voor het verkeer, van zaterdag 27 april tot maandag 13 mei.

Het verkeer van en naar de Noorderlaan moet tijdens het volledige weekend een omleiding volgen via de A12. Het verkeer kan hiervoor gebruik maken van de op- en afrittencomplexen van Ekeren (nr. 16) en Kanaaldok B1/B2 (nr. 13). De bedrijven ten noorden van de oprit met de R2 en ten zuiden van het kruispunt met de Moerstraat blijven steeds bereikbaar. Fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden van de werken.

 

 

 

 Maart 2019

Elia organiseert infomarkt voor afbraak 150kV-lijn Zandvliet-Oorderen

Elia plant dit voorjaar te starten met de afbraak van de 150kV-hoogspanningslijn tussen de onderstations Zandvliet en Oorderen. Deze hoogspanningslijn volgt het traject langs de A12 en doorkruist het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek.

Om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren, organiseert Elia op 3 april 2019 een infomarkt die doorlopend te bezoeken is van 17u tot 19u30 op volgende locatie:

Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66
2040 Antwerpen


Tijdens deze infomarkt zijn de projectverantwoordelijken aanwezig om meer informatie te geven over het doel en de timing van de werkzaamheden. 

In het najaar van 2018 startte Elia reeds met de afbraak van de 150kV-lijn tussen de onderstations Lillo en Oorderen. Die werken zijn momenteel nog steeds lopende. Voor meer informatie over de situering van het project kan u een kijkje nemen op het tabblad ‘Werken’. 

November 2018

Kanaal Z maakt reportage over Brabo-project en Scheldeoversteek

Op 2 oktober bracht Kanaal Z een bezoek aan de Brabo-werf op Linkeroever in de Antwerpse haven. De reportage kadert het volledige Brabo-project en besteedt vervolgens extra aandacht aan de realisatie van de Scheldeoversteek. Onze collega’s kregen zelf ook de kans om meer uitleg te geven over het project.

De reportage werd op 16 oktober uitgezonden. (Her)bekijk via deze link de volledige reportage.

R2 afgesloten tijdens nacht van 13 november

Elia zal tijdens de nacht van dinsdag 13 november op woensdag 14 november 2018 werken uitvoeren aan het hoogspanningsnet boven de R2 in Antwerpen. In het kader van het project Brabo II zal Elia tussen 23u en 6u verschillende hoogspanningslijnen loskoppelen en verwijderen van het netwerk. De hoogspanningskabels worden met trekmachines van de masten verwijderd en tot op lage hoogte over de snelweg R2 getrokken. Daarna worden ze opgeladen en weggebracht. Om deze werken te kunnen uitvoeren, is Elia genoodzaakt om de R2 gedurende enkele uren in beide richtingen af te sluiten tussen het complex Lillo (nr. 12) en het complex Antwerpen-Haven.

Let op: indien de werkzaamheden door slechte weersomstandigheden niet kunnen doorgaan in de nacht van dinsdag 13 november op woensdag 14 november, zullen de werken één dag later worden uitgevoerd.

Verkeer omgeleid via complex Zandvliet (nr. 11) en Scheldelaan

Richting A12
Het verkeer vanuit Kallo (R2) richting A12 moet een omleiding volgen via de uitrit Lillo (nr. 12), de Scheldelaan en de opritten van het complex Zandvliet (nr. 11) richting Nederland of Antwerpen.

Richting Kallo
Het verkeer op de A12 vanuit Nederland en Antwerpen richting Kallo (R2) moet een omleiding volgen via de uitrit Zandvliet (nr. 11), de Scheldelaan en de oprit van het complex Lillo (nr. 12) richting Kallo.Oktober 2018

A12 afgesloten tijdens nacht van 19 oktober

Elia zal tijdens de nacht van vrijdag 19 oktober op zaterdag 20 oktober 2018 werken uitvoeren aan het hoogspanningsnet boven de A12 in Stabroek. In het kader van het project Brabo II zal Elia tussen 23u en 6u verschillende hoogspanningslijnen loskoppelen en verwijderen van het netwerk. De hoogspanningskabels worden met trekmachines van de masten verwijderd en tot op lage hoogte over de snelweg A12 getrokken. Daarna worden ze opgeladen en weggebracht. Om deze werken te kunnen uitvoeren, is Elia genoodzaakt om de snelweg A12 gedurende enkele uren in beide richtingen af te sluiten in Stabroek.

Let op: indien de werkzaamheden door slechte weersomstandigheden niet kunnen doorgaan in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober, zullen de werken één dag later worden uitgevoerd.

Verkeer omgeleid via complex Kanaaldok (nr. 13)

Richting Nederland
Het verkeer vanuit Antwerpen (A12) richting Nederland moet een omleiding volgen via het complex Antwerpen-Haven, de R2, de uitrit Kanaaldok (nr. 13), de Kruisweg, de Antwerpsebaan (N180) en de Stabroeksebaan (N111). Achter de brug kan het verkeer opnieuw de Havenweg (A12) oprijden via de oprit Stabroek (nr. 13).

Het verkeer vanuit de Tijsmanstunnel (R2) richting Nederland volgt vanaf de uitrit Kanaaldok (nr. 13) dezelfde omleiding als het verkeer vanuit Antwerpen via de Kruisweg, de Antwerpsebaan (N180) en de Stabroeksebaan (N111).

Richting Antwerpen
Het verkeer vanuit Nederland (A12) richting Antwerpen moet een omleiding volgen via de uitrit Stabroek (nr. 13), de Stabroeksebaan (N111), de Antwerpsebaan (N180), de Kruisweg en de oprit naar de A12 van het complex Kanaaldok (nr. 13).

Richting Tijsmanstunnel
Het verkeer vanuit Nederland (A12) richting de Tijsmanstunnel (R2) moet een omleiding volgen via de uitrit Stabroek (nr. 13), de Stabroeksebaan (N111), de Antwerpsebaan (N180), de Kruisweg en de oprit naar de R2 van het complex Kanaaldok (nr. 13).

Het verkeer vanuit Antwerpen (A12) richting de Tijsmanstunnel moet geen omleiding volgen.
September 2018

Masten Scheldeoversteek in opbouw

De werken aan de Scheldeoversteek, die plaatsvinden in het kader van de nieuwe 380kV-lijn tussen Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek, zijn volop aan de gang. Om de oversteek mogelijk te maken, wordt aan beide oevers van de Schelde een nieuwe mast van 192m hoog gebouwd. Momenteel realiseert men de funderingswerken en worden de masten in verschillende onderdelen samengesteld op de aanpalende werfzone. In de loop van 2019 zullen deze onderdelen op elkaar geplaatst worden zodat een volledige mast ontstaat.
Tenslotte worden ook aan beide oevers kraanplatformen gebouwd van waarop we de masten in de Scheldeoever zullen opbouwen.

 

 

Juni 2018

Brabo infomarkt 21 juni 2018

Op donderdag 21 juni stond het Brabo projectteam de omwonenden van het Brabo II traject te woord. Tijdens de infomarkt in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo kwamen een 35 buurtbewoners zich informeren over de werken die deze zomer van start gaan. De bezoekers kregen via 16 pancartes een toelichting over de doelstelling van Brabo en Brabo II, de fasering van de werken en hoe de opbouw en afbraak van de pylonen in zijn werk gaat.

Daarnaast konden bezoekers via een interactieve kaart de ligging van hun perceel aanduiden. Deze kaart is voor iedereen online toegankelijk en geeft per pyloon weer welke aannemer de werken zal uitvoeren en wanneer welke werken plaatsvinden.

Deze zomer starten de werken aan de opbouw van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations van Zandvliet en Lillo. De nieuwe lijn volgt het bestaande 150 kV-traject langs de A12. In Berendrecht en Stabroek wordt het traject geoptimaliseerd om overspanningen van huizen te vermijden.

Infoavond op 21 juni

Tijdens de zomer start Elia de werkzaamheden aan de bestaande 150kV-hoogspanningslijn tussen Zandvliet en Lillo. Om de omwonenden te informeren over de werken, organiseert Elia een infomoment op donderdag 21 juni 2018. Iedereen kan de infomarkt doorlopend bezoeken tussen 17u00 en 20u00 in het Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo (Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht).

Tijdens de infomarkt geven onze medewerkers meer informatie over het doel, de timing, de werkzaamheden en de mogelijke hinder. De projectverantwoordelijken zijn permanent aanwezig om vragen te beantwoorden.

Interactieve kaart van Brabo II

Bekijk het traject van Brabo II in detail via deze interactieve kaart.

Mei 2018

380kV-lijn Zandvliet -Lillo - Liefkenshoek

Van januari tot april hebben onderaannemers Herbosch-Kiere & Eiffage Energie voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in en langs de Schelde. Aan elke zijde van de Schelde bouwt Elia een nieuwe mast in de oever om het hoogspanningsstation van Lillo met Liefkenshoek te kunnen verbinden. Van mei tot juli voert de aannemer de funderingswerken uit zodat hij daarna de masten kan monteren en opbouwen en de nieuwe geleiders aan de masten kan ophangen.

Daarnaast is ook aannemer Franki reeds gestart met de funderingswerken van de masten P1A en P1B op Rechteroever en de masten P4A, P4B, P5 en P15N op Linkeroever.

150kV-kabels in Scheldelaan

Volgens de planning zou Elia de werkzaamheden voor de aanleg van twee 150kV-kabels in de Scheldelaan in het voorjaar van 2018 beëindigen. Tijdens de testfase van de kabels heeft Elia echter problemen vastgesteld in de verbindingsmofputten. Dit zijn de putten waarin twee kabeldelen aan elkaar worden vastgemaakt. Omwille van deze problemen heeft Elia beslist om alle verbindingsmoffen van de kabels opnieuw te maken.

Januari 2018

Nu Elia de werken op de Scheldelaan en in de Kruisweg weldra zal beëindigen, worden in januari de werken aan de bovengrondse 380-lijn van Brabo II opgestart. In deze fase vernieuwt en versterkt Elia de bestaande 150 kV-lijn langs de A12 tot een 380 kV-lijn. De hoogspanningslijn zal ter hoogte van Lillo de Schelde oversteken tot aan Liefkenshoek.

Om de overspanning mogelijk te maken, bouwt Elia twee nieuwe masten van 192 meter hoog op de Schelde-oevers. Die grote hoogte is nodig omdat de hoogspanningskabels de Schelde over een breedte van 1 km moeten overspannen en Elia hierbij rekening moet houden met het doorhangen van de lijnen en de nieuwe richtlijn die een veiligheidsafstand van 100 meter voor het scheepsverkeer voorschrijft.

Midden januari zijn onderaannemers Herbosch-Kiere & Eiffage Energie gestart met de voorbereidende werken zoals het plaatsen van de wegsignalisatie, het bouwen van een toegangsweg, het doorbreken van de dijk en de aanleg van een werk- en kraanplatform. Dit platform maakt het mogelijk om vanop het water werken uit te voeren. Vanaf april 2018 start de montage en opbouw van de pylonen. Die werken zullen ongeveer een jaar duren.

In het voorjaar van 2019 worden de lijnen tussen beide oevers van de Schelde getrokken en worden de masten afgewerkt met onder andere lichtbebakening. In 2020 zal Elia via deze overspanning de nieuwe 380kV-lijn op linker- en rechteroever rechtstreeks met elkaar verbinden.

December 2017

Elia heeft de werken in de Scheldelaan (N101) voor het kerstverlof beëindigd

Eind januari en eind maart 2018 keert Elia kort terug naar de Scheldelaan (N101) om de optische vezels te blazen, een lasput in de berm en een lasput in het fietspad aan het sluizencomplex te dichten. Het verkeer op de Scheldelaan (N101) zal geen hinder ondervinden van deze werken.

AWV werkt tegen eind januari 2018 het wegdek van de Scheldelaan (N101) boven het sluizencomplex volledig af. Dit deel van de Scheldelaan zal vanaf dan weer volledig toegankelijk worden in beide rijrichtingen. Daarnaast is AWV in januari ook onder het sluizencomplex met de vernieuwing van het wegdek van de Scheldelaan (N101) van start gegaan.

In het najaar van 2017 hebben de werken van AWV boven het sluizencomplex wat vertraging opgelopen. Hierdoor wordt de volledige vernieuwing van de Scheldelaan volgens de huidige planning pas eind mei 2018 afgerond. Indien de aannemer door slecht weer in januari en februari weinig kan werken, kunnen de werken uitlopen tot juli 2018.

Ook in de Kruisweg heeft Elia de werken afgerond. De Kruisweg werd terug volledig opengesteld voor het verkeer. In 2018 voert Elia kabelwerken uit in de richting van de hoogspanningspost Lillo en in de Tijsmanstunnel. Het verkeer zal hier geen hinder van ondervinden. Volgens de huidige planning zijn die werken eind februari 2018 klaar.

November 2017

Elia rondt vergunningstraject af voor Brabo II

Eind november verwierf Elia de stedenbouwkundige vergunning voor het project Brabo II in het Antwerpse havengebied. Daardoor kan Elia van start gaan met de werken. Begin januari starten de werken van de Scheldekruising ter hoogte van Liefkenshoek en Lillo. Daarnaast beginnen ook de werken voor het versterken van de bestaande hoogspanningslijn langs de A12 tussen Zandvliet en Lillo tot een 380kV-lijn.

Het project Brabo kadert binnen de versterking van het Belgische elektriciteitsnetwerk en is noodzakelijk om de bevoorrading van gans België en in het bijzonder van de Antwerpse haven te verzekeren. Het project omvat de verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland en de aansluiting op het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke.

Tijdens het vergunningstraject verspreidde Elia een informatiebrochure en werden de inwoners van Stabroek, Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Beveren uitgenodigd op infomarkten. Medewerkers van Elia gaven daar uitleg bij aan de hand van informatiepanelen en inwoners konden er terecht met al hun vragen.

September 2017

Twee extra minderhinder-maatregelen van kracht sinds 1 september

Sinds 1 september 2017 zijn twee nieuwe minderhinder-maatregelen voor de werken aan de Scheldelaan (N101) van kracht. AWV en Elia hebben ten zuiden van de parking aan Evonik een tijdelijke pendelparking aangelegd. Deze bijkomende park-and-ride (P+R) werd ingericht met suggestieve parkeerelementen en een fietsenstalling.
Daarnaast werd de middenberm van de Scheldelaan (N101) tussen het complex Lillo (nr.12) en de toegangsweg van Lillo-dorp verhard. Het collectief vervoer (-3,5 ton) mag de middenberm in beide richtingen gebruiken als busbaan. Met deze nieuwe maatregel willen Elia, AWV, Voka Antwerpen-Waasland en het Havenbedrijf het gebruik van collectief vervoer en de fiets stimuleren bij de werknemers van de havenbedrijven.
De extra minderhinder-maatregelen vloeiden voort uit het structureel bereikbaarheidsoverleg met de bedrijven langs de Scheldelaan.