Users' Group

Elia onderhoudt een permanente dialoog met zijn klanten en partners via een denkgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de netgebruikers.

 

Kalender

WG Balancing
WG Belgian Grid
Users Group Plenary meetings
Task Force Implementation NCs
Task Force Implementation Strategic Reserves
WG System Operation and European Market Design
Task Force BidLadder
Task Force iCAROS
Task Force Capacity Remuneration Mechanism (CRM)
 

 

Werking

De Users’ Group richt specifieke werkgroepen op waarin de betrokken marktpartijen worden uitgenodigd. De doelstelling is dat de waarnemingen en aanbevelingen die uit deze werkgroepen voortvloeien aan de bevoegde minister(s) en/of regulatoren worden doorgegeven.

Momenteel zijn er 3 permanente werkgroepen actief:

Indien noodzakelijk worden ad-hoc task forces opgericht om bepaalde thema’s te behandelen. Momenteel zijn er 3 permanente task forces actief:

 

Samenstelling

De Users' Group bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de werkgeversorganisaties
  • de grootverbruikers   
  • Infrabel 
  • de traders
  • de energiebeurzen
  • de producenten
  • de leveranciers
  • de distributienetbeheerders
  • FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.   

Raadpleeg de ledenlijst onder Ledenlijst.

 

Rollen

De Users’ Group werd opgericht op 7 mei 2002 ter invulling aan het artikel 405 van het Technisch Reglement. Dit artikel bepaalt dat Elia een permanente dialoog organiseert met de verschillende categorieën van netgebruikers, toegangsverantwoordelijken en distributienetbeheerders die op de Belgische elektriciteitsmarkt actief zijn en die met specifieke problemen verbonden met de invoering van het Technisch Reglement begaan zijn.

Via deze groep kan Elia informatie naar de marktspelers verspreiden en hen consulteren over verschillende specifieke punten i.v.m. de werking van de elektriciteitsmarkt. De Users’ Group maakt standpunten over specifieke dossiers en problemen over aan de bevoegde minister en biedt de mogelijkheid om andere initiatieven te nemen.


Perscontacten

U kan de secretaris van de Users’Group of de secretaris van uw werkgroep contacteren via het e-mailadres: usersgroup@elia.be