Task Force BidLadder

  • Voorzitter : Hans Vandenbroucke
  • Secretaris : Patrik Buijs

Deze task force heeft als doel om met alle stakeholders het design van een BidLadder-marktplatform te bespreken.

Elia stelt voor om een BidLadder-platform te creëren waar marktpartijen alle beschikbare flexibiliteit kunnen aanbieden. In een eerste fase wil Elia een proefplatform ontwikkelen dat focust op het balancing-timeframe, i.e. marktpartijen die flexibiliteit aanbieden aan Elia. Dit initiatief zou de markt moeten openstellen voor flexibiliteit die niet afkomstig is van de CIPU-contracten, i.e. flexibiliteit afkomstig van de vraagzijde en van productie-eenheden zonder CIPU-contract. In een latere fase kan dit soort flexibiliteit verder worden ontwikkeld worden.

We streven ernaar om het te ontwikkelen platform en proces eenvoudig en makkelijk toegankelijk te maken. Het platform zou ook moeten anticiperen op toekomstige evoluties, bijvoorbeeld in verband met de producten op het vlak van de reserves en aspecten gelinkt aan de toekomstige Europese Netcodes.

Publieke consultatie over het “design voorstel voor het piloot project BidLadder”

Op 10 augustus ’16 heeft Elia een publieke consultatie gelanceerd over een design voorstel voor het piloot project BidLadder, met inbegrip van een oplossing voor “Transfer of Energy” (ToE). Meer informatie over deze publieke consultatie is beschikbaar in sectie publieke consultaties van de website.

After the consultation, Elia processed the contributions received from the stakeholders into a final design note. A consultation report summarizes the contributions received and Elia’s reactions. The following documents are available:

Over eerdere activiteiten in verband met het BidLadder-concept

Merk op dat er al eerder overleg met de stakeholders is geweest over het BidLadder-concept. Dit resulteerde in een document: Zie meer over het finale designvoorstel betreffende de implementatie van een BidLadder-platform, dat een algemene samenvatting en een gedetailleerd overzicht bevat van de resultaten van de bevraging die gedaan werd met betrekking tot het design van het platform. Het bevat de feedback die de stakeholders boden in een bevraging met betrekking tot de productdefinitie en de biedingsprocedure voor een BidLadder-platform en de feedback die we gekregen hebben van stakeholders tijdens de vergaderingen van de Werkgroep ‘Balancing’.

Gelieve er rekening mee te houden dat het uiteindelijke design dat in het proefplatform en in een latere fase geïmplementeerd wordt, kan afwijken van het design dat wordt voorgesteld in het document. Zo moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen en een veranderende context.

Task Force activities

Schriftelijke bijdragen van de Stakeholders :

 

Vergaderingen :

 

Agenda punten – 02/09/2016

a) Slides

  • ELIA (in het Engels)

b) Rapport

 

Agenda punten – 05/07/2016

a) Slides

  • FEBEG (in het Engels)
  • ELIA (in het Engels)

b) Rapport (in het Engels)

 

Agenda punten – 14/06/2016

a) Slides

  • FEBEG (in het Engels)
  • ELIA (in het Engels)

b) Rapport (in het Engels)

 

Agenda punten – 25/05/2016

a) Slides (in het Engels)

b) Rapport (in het Engels)

 

Agenda punten – 10/05/2016

a) Slides (in het Engels)

b) Rapport (in het Engels)