9 oktober 2015

 1. Project « Customer Hub » - Presentatie (in het Engels)
 2. Transpositie van de Europese netwerkcodes
  1. Algemeenheden : Web pagina « Transposition NCs » - Planning
  2. Presentatie van het onderwerp “Reactive Power” (in het Engels)
  3. Presentatie van het onderwerp “Connexion Process” (in het Engels)
 3. Wijzigingen in de ARP- en toegangscontracten (in het Frans)   
  1. Stand van zaken van de wijzigingen
  2. Aanduiding van de toegangshouders en ARP – Discussie betreffende de toepassing van de relaties tussen toegangshouders en netgebruikers
 4. Diversen